Telefon: 06/70 324 24 79 | info@dreampower.hu

Hírek, projektek

2018.04.24.

A Dreampower Rendezvénytechnika Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Projekt azonosító kódja: GINOP-2.1.8-17-2018-01960

A Dreampower Rendezvénytechnika Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 2018. január hó 5. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a GINOP-2.1.8-17 kódszámú, „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati felhívásra GINOP-2.1.8-17-2018-01960 azonosító számon, „A Dreampower Rendezvénytechnika Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” címen, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. március hó 28. napján - 50%-os támogatási intenzitás mellett - 5.185.605 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására kiállított Támogatói Okirat 2018. április hó 19. napjával lépett hatályba.

A Felhívás olyan eszközök beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre.

Társaságunk a tárgyi projekt megvalósítása során 5 db eszközt kíván beszerezni, melyek hozzájárulnak jelenlegi eszközeink modernizációjához, amivel új termék- és többletszolgáltatást tudunk létrehozni. A hozzájárul vállalkozásunk versenyképességének növeléséhez, eredményes működéséhez, árbevételének növeléséhez, a munkahelyek megtartásához, a későbbiekben tovább munkahelyek kialakításához, valamint a vállalkozás piaci pozíciójának tovább erősítéséhez.

A projekt várható fizikai befejezése: 2018. augusztus 31.